Organizační struktura

Vedoucí SCM Sekretář mládeže Vedoucí SpSM Vedoucí přípravek

U19
hl. trenér
asistent
(Liga MSDL SCM)

lékař trenéři brankářů U15
hl. trenér
asistent
(liga SpSM - sever)
U11 (2 trenéři)
U17
hl. trenér
asistent
(Liga SCM)
masér U14
hl. trenér
asistent
(liga SpSM - sever)
U10 (2 trenéři)
U16
hl. trenér
asistent
(Liga SCM)
fyzioterapeut U13
hl. trenér
asistent
(liga SpSM - sever)
U9 (2 trenéři)

U12
hl. trenér
asistent
(liga SpSM - sever)
U8 (2 trenéři)
U7 (2 trenéři)

Bez výplně - využití pro všechny
Šedá výplň - využití pro SCM
Žlutá výplň - využití pro SpSM
Zelená výplň - využití pro přípravky

Výchova mládeže v našem klubu

FK Fotbal Třinec si svou tradicí v mládežnických kategoriích udržuje vysokou úroveň v oblasti výchovy mládeže nejen v okrese Frýdek-Místek, ale i v České republice. Mladí hráči mají možnost měřit své síly s nejúspěšnějšími vrstevníky z celé republiky. Koncepce práce s talentovanou mládeží v klubu je řešena celkovým vývojem mladých hráčů od jejich prvních fotbalových krůčků v přípravce až po vstup do velkého fotbalu.

Práce s mládeží je rozdělena na několik systematických kroků ve vývoji hráče, které se vzájemně prolínají.

Prvním je tréninkový proces, který začíná vstupem do přípravkové kategorie, pak přechod do žákovské kategorie a působení ve sportovním středisku mládeže (SpSM) a sportovních třídách při 4. ZŠ D. a E. Zátopkových. V dorosteneckém věku přechodem do sportovního centra mládeže (SCM). Vyvrcholením vývoje mládežnických hráčů je přechod nejtalentovanějších do našeho druholigového „A“ mužstva dospělých.

Druhým je samotný vzdělávací proces hráčů. Na úrovni základních škol se jedná hlavně o sportovní školu - 4. ZŠ D. a E. Zátopkových, kde jsou od 6. třídy umisťováni naši hráči do sportovní třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Na úrovni středoškolského vzdělávání se jedná o spolupráci našeho klubu se školami v blízkém okolí (Český Těšín, Jablunkov a Třinec).

Třetím krokem je získávání talentovaných hráčů z okolních klubů našeho regionu, tak zvaný skauting.

1. Tréninkový proces

Sportovní cíle výchovy mládeže jsou shrnuty do několika základních bodů:
1) skloubit náročný proces škola-sport,
2) disciplína, profesionální přístup k plnění svých povinností,
3) vysoká úroveň taktických a technických dovedností,
4) motivace a ambice k fotbalu na vysoké výkonnostní úrovni,
5) reprezentace města, klubu a vztah k němu.

2. Vzdělávací proces

Aby mohla být naplňována koncepční práce, je nutné propojení tréninkového a vzdělávacího procesu. Proto se klub snaží, aby škola a fotbal působil na výchovu mladých fotbalistů. Snaha klubu je přes fotbal vést a motivovat hráče k plnění školních povinností.

Aktivita klubu směrem ke vzdělávacímu procesu začíná v kategorii přípravek, kdy hráči přecházejí do klubu a rodičům je nabídnuta možnost studia na sportovní škole 4. ZŠ D. a E. Zátopkových. Zde jsou od 6. třídy naši hráči zařazeni do sportovní třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (místo 2 hodin týdně mají 5 hodin týdně). Hlavním cílem je zde zaměření na individuální dovednosti, pohybovou složku hráče, kompaktnost a návaznost výuky na tréninkový plán žáků. Dalším krokem ve vzdělávání hráčů je spolupráce se středními školami z blízkého okolí:

Český Těšín:
Albrechtova střední škola Český Těšín (www.albrechtovastredni.cz)
Gymnázium Josefa Božka (www.gmct.cz)
Polské gymnázium (www.gympol.cz)

Třinec:
Soukromá střední škola Třineckých železáren, Třinec – Kanada (www.sostrinec.cz)
Třinecká obchodní akademie, s. r. o. (www.tria-tr.cz)
Gymnázium Třinec (www.gymtri.cz)

Jablunkova:
Střední odborná škola a střední odborné učiliště podnikání a služeb (www.sos.jablunkov.cz)


3. Skauting a regionální dominance

Jelikož výkonnostní postavení našeho klubu v mládežnických kategoriích v regionu je dominující, měli by zde také působit nejlepší hráči. Proto se FK Fotbal Třinec kromě vlastních odchovanců zaměřuje na spolupráci s kluby z blízkého okolí. Spolupráce je směřována tak, že talentovaní hráči těchto oddílů by měli přejít do našeho klubu, kde se jejich talent dále rozvíjí, hráči mají pak možnost hrát nejvyšší soutěže, a tudíž se utkávat s předními kluby a hráči v těchto kategoriích. Pokud se hráči neuplatní v našem klubu, vrací se většinou do mateřského klubu nebo jsou uvolňováni do okolních klubů výkonnostní kopané.

 
Copyright © 2009-2021 FK Fotbal Třinec & eSports.cz, s.r.o. Informace o autorských právech  | RSS kanál