Sportovní třídy

Statut sportovní střediska mládeže (dále – SpSM) získal náš klub splněním kritérií určených ČMFS v roce 2000. SpSM je určeno pro žákovskou kategorii a klub musí splňovat několik důležitých kritérií.

Mezi hlavní kritéria je výška žákovských soutěží, počet mužstev, podmínky pro trénink (plochy, zázemí), kvalifikovaní trenéři.

Hlavním cílem žákovských kategorií je:
- připravit hráče po stránce technické (ovládání míče),
- zodpovědnost k plnění určitých povinností,
- připravit hráče po stránce taktické (plnění jednoduchých taktických pokynů),
- skloubit vzdělání s tréninkovým procesem.

O sportovní růst hráčů v našem klubu se starají:
- 4 hlavní trenéři,
- 4 asistenti trenérů,
- 1 trenér brankářů,
- 1 atletický trenér.

Jeden z hlavních trenérů je zároveň vedoucí SpSM, který řídí žákovskou kategorii metodicky.

Tréninky probíhají:
- 4x týdně v hlavním období,
- 4x týdně v přípravném období.

Regenerace probíhá 1 x týdně (k dispozici je bazén). O zraněné hráče se stará klubový lékař.

V  klubu jsou hráči rozděleni do čtyř věkových kategorií (od 12 let do 15 let):
- U15 – nejstarší kategorie – Liga SpSM – sever
- U14 – starší kategorie – Liga SpSM – sever
- U13 – mladší kategorie – Liga SpSM – sever
- U12 – nejmladší kategorie – Liga SpSM – sever

Nedílnou součástí SpSM je samozřejmě také vzdělání. Většina hráčů navštěvuje sportovní základní školu D. a E. Zátopkových, kde mají kromě pravidelných předmětů rozšířenou tělesnou výchovu ze dvou hodin týdně na pět. V těchto hodinách se zaměřují více na všestrannou pohybovou kulturu a mají jednou týdně k dispozici krytý bazén. V zimě se každoročně zúčastňují pravidelného lyžařského výcviku. Kromě této základní školy samozřejmě naši hráči navštěvují i ostatní ZŠ v Třinci a blízkém okolí, případně studují již na víceletých gymnáziích v Třinci a Českém Těšíně.

Se všemi výše uvedenými školami je velmi dobrá spolupráce. Jedná se hlavně o spolupráci ve formě vzájemného uvolňování hráčů na sportovní akce, utkání, soustředění, tréninky apod.

 
Copyright © 2009-2021 FK Fotbal Třinec & eSports.cz, s.r.o. Informace o autorských právech  | RSS kanál